Wyszukaj w katalogu
Polecane firmy
Poleć nas innym
Aktualności

Wielka Gala Rzetelnych - zakończona II edycja Programu Rzetelni w Biznesie

10-07-2012

r12


Organizatorzy przedsięwzięcia-Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług (MZHPiU) oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. 23.06 2012 r. uroczyście zakończyli II edycję Programu „Rzetelni w Biznesie” Wielką Galą „Rzetelnych”, która odbyła się w hotelu Gromada w Warszawie i zgromadziła około 500 osób.

Współgospodarzem tegorocznej Gali był Prezydent Pracodawców RP Pan Andrzej Malinowski, który wspólnie z Prezesem MZHPiU Panem Robertem Składowskim otworzyli ten uroczysty wieczór.

Gościem Honorowym Gali był Pan Olgierd Dziekoński, podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W krótkich słowach wyraził uznanie dla idei Programu, którego celem jest kreowanie i umacnianie etycznych działań życia społecznego i gospodarczego.

Na Gali odczytane zostały również listy od Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka oraz Ministra Rozwoju Regionalnego Pani Elżbiety Bieńkowskiej popierające nasz ideę.

Natomiast gościem specjalnym był podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej profesor Jacek Męcina, który został uhonorowany nagroda Specjalną „Rzetelny dla Biznesu”.

Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele władz samorządowych, środowiska medycznego i świata polityki.

Najważniejsi jednak jak co roku byli sami Laureaci, gdyż właśnie dzięki takim wspaniałym Ludziom, którzy nakreślają wysokie standardy, a my promując je  wskazujemy wzorce godne naśladowania.

W znakomity sposób Galę poprowadzili Krzysztof Ibisz i Małgorzata Lewińska, a nasi goście bawili się przy muzyce gwiazdy wieczoru Haliny Młynkowej.

Program „RZETELNI W BIZNESIE” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech kluczowych obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Jego Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolski bądź europejskim. Certyfikaty te w zależności od prowadzonej działalności zostały podzielone na następujące obszary:

„Rzetelni w Biznesie” – Certyfikat otrzymują firmy działające w Polsce,a także firmy mające w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa,

„Rzetelni dla Biznesu” – Certyfikat przyznawany samorządom

„Rzetelni w Ochronie Zdrowa” – uhonorowane tym Certyfikatem zastają zakłady opieki zdrowotnej oraz firmy związane z branżą medyczną

„Rzetelna Instytucja” – Certyfikat otrzymują instytucje oraz jednostki, które w swoim działaniu mają istotny wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.


Dokonania Uczestników Programu zostały poddane ocenie Rady Programowej,
w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych,  instytucji współpracujących oraz współorganizatorów. Dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu przyznane zostały Certyfikaty, będące bez wątpienia uhonorowaniem ciężkiej pracy naszych Laureatów.

Rada Programowa przyznała również Nagrody Specjalne „ Rzetelni dla Biznesu” najbardziej zasłużonym dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Nagrody Ogólnopolskie

Prof. Jacek Męcina –prawnik i politolog, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

„Za działania na rzecz kształtowania rynku pracy oraz dialogu społecznego w Polsce”.       

TV Biznes

„Za rzetelną informację w zakresie tematyki ekonomicznej i gospodarczej”.

Nagrody Regionalne

Prof. dr hab. Jan Rymarczyk – ekonomista, profesor i samorządowiec

„Za wybitne osiągnięcia na rzecz promowania polskiej myśli ekonomicznej na arenie międzynarodowej”.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
„Za działania na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla inwestorów”.

Maciej Adamkiewicz – Prezes Zarządu Grupy ADAMED
„Za promowanie polskiej marki poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży farmaceutyczno-biotechnologicznej”.

Marian Ćwiertniak – Prezes Zarządu Spółki ORLEN OIL
„Za efektywne zarządzanie firmą”.

Andrzej Stępniewski – działacz społeczny, członek m.in. Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych
„Za zaangażowanie w proces przemian gospodarczych i ekonomicznych w kraju, a także za działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw”.
          

Fabryka Elementów Budowlanych CJ Blok Sp. z o.o.
„Za nowoczesne zarządzanie i dynamiczny rozwój”.

Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
„ Za wkład w promocję województwa śląskiego, jako regionu przyjaznego inwestorom”.

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.
„Za wysoki poziom zarządzania i organizacji pracy”.

DRAMIŃSKI – Elektronika w Rolnictwie
„Za promowanie polskiej marki poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych”.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
„za podejmowanie działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego”.

Uczestnicy Programu „Rzetelni w Biznesie” to podmioty, o których można powiedzieć, iż są partnerem godnym zaufania, który w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Są to także podmioty, które świadome praw, jakimi rządzi się otoczenie, w którym funkcjonują, podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych. Ważnym czynnikiem ich działalności jest oferowanie produktów czy świadczenie usług na wysokim poziomie, dlatego też kładą nacisk na rozwój poprzez inwestycje o charakterze innowacyjnym, jak również inwestycje w kadry. Wiedzą też doskonale, jak pozyskiwać i wykorzystywać środki z Unii Europejskiej, co przekłada się na efektywne zarządzanie i nie zapominają również o środowisku naturalnym. Dlatego tak ważne jest, aby pokazywać, a przede wszystkim doceniać działania tych, którzy pokonując bariery – osiągają sukces w swoim regionie, Polsce czy na arenie międzynarodowej.

ORGANIZATORZY: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług,   Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

Popracie:  Prezydenta RP; Ministerstwa Gospodarki; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

PATRONAT HONOROWY: Parlament Europejski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Wojewoda Lubelski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Śląski, Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Wielkopolski.

WSPÓŁPRACA: Pracodawcy RP,  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,  Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej.

PARTNERZY:  Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.   Fabryka Nakryć Stołowych Gerpol Sp. z o.o.    Z-Hotel Business & SPA

LAUREACI PROGRAMU „RZETELNI W BIZNESIE 2012”
w ramach Europejskiego Certyfikatu


Europejski Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”

1. Alles Cool chłodnictwo wentylacja klimatyzacja lodowiska Jacek Stempin

2. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

3. Koperfam Sp. z o.o.

4. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A.

5. TECHMATIK S.A.

6. Verona Products Professional Sp. z o.o.

7. Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Europejski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”
1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Europejski Certyfikat „Rzetelna Instytucja”
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

3. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Europejski Certyfikat „Rzetelni dla Biznesu”
1. Urząd Gminy Lesznowola

LAUREACI PROGRAMU „RZETELNI W BIZNESIE 2012”
w ramach Ogólnopolskiego Certyfikatu

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”

1. BALTIMPEX TELECOM GROUP

2. „BAROSZ-GWIMET” Sp. z o.o.

3. ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.   

4. Dom Finansowy QS Sp. z o.o.

5. „KLIMEX” Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Stanisław Klimek

6. IGLOTEX Spółka Akcyjna

7. Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A.

8. Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Koszalinie

9. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

10. Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „ARKOL” Sp. z o.o.

12. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TECHPOL” Kruk Sławomir

13. Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego „KOLTAR” Spółka z o.o.

14. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi

15. RO.SA.-HALE Sp. z o.o.

16 RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.
17 Wodociągi Siemianowickie AQUA-SPRINT Sp. z o.o.
18. Zakład Optyczny Poradnia Okulistyczna – OKO Andrzej Bayer
19. Z.U.B. „POL-MET” Piotr Polkowski  


Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”

1. III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera w Łodzi

2. Jelenia Struga MEDICAL SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. Nowodworskie Centrum Medyczne

4. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Dr Konrada Vietha w Radomiu

5. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach

8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

9. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

10. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

11. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

12. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

13. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

14. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

15. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie

16. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelna Instytucja”
1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYKA”

2. Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

3. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły w Łodzi

4. Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka”

LAUREACI PROGRAMU „RZETELNI W BIZNESIE 2012”
w ramach Regionalnego Certyfikatu

Regionalny Certyfikat „Rzetelni w Biznesie”

1. AEROFUN Sp. z o.o.  - Małopolski Certyfikat

2. Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu – Kujawsko-Pomorski Certyfikat

3. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim - Kujawsko-Pomorski Certyfikat

4. Bank Spółdzielczy w Przysusze - Mazowiecki Certyfikat

5. Dozbud Development Zbigniew Zalewski - Mazowiecki Certyfikat

6. EKO-MAZ Sp. z o.o. - Mazowiecki Certyfikat

7. MJK Sp. z o.o. – Zachodniopomorski Certyfikat

8. PL Nieruchomości Dariusz Uchorczak - Mazowiecki Certyfikat

9. Przedsiębiorstwo Budowlane „MOLBUD” Sp. z o.o. - Śląski Certyfikat

10. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A.- Śląski Certyfikat

11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MARTECH-PLUS Marcin Mistarz Sp.J.-   Śląski Certyfikat

12. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane STEBUD Stefan Pustelnik - Śląski Certyfikat

13. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich - Śląski Certyfikat

14. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kuś - Małopolski Certyfikat

15. Zakład Stolarski Andrzej Myziak - Mazowiecki Certyfikat

Regionalny Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”
1. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce - Mazowiecki Certyfikat

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ORTO” - Łódzki Certyfikat

3. NZOZ EURODENT - Opolski Certyfikat

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie - Lubelski Certyfikat

5. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu - Małopolski Certyfikat

6. Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze - Lubuski Certyfikat

Regionalny Certyfikat „Rzetelna Instytucja”
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płońsk - Mazowiecki Certyfikat

2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie – Wielkopolski Certyfikat

 

     

    fg


    Patronem Medialnym

lodz designtargi.krakowgastrohotelhorecakrakowantyczek.plantyczek.comsilesiainteriorrosenthalrzetelnihoreca2012wwdpmtsmtghoreca2013HOTEL - GASTRO MeetingGastroArenaeurogastrohomedays